تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش
تاریخ :
نویسنده : داود مینائی فخرآباد

 

5) سنجش و ارزشيابي عملکرد[1] : معلم در اين مرحله علاوه بر ارزشيابي هاي معمولي مي تواند عملکرد شاگردان را در موقعيتهاي متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعاليتهاي آموزشي و ... را ارزيابي کند و در صورت عدم موفقيت با توجه به نتايج ارزشيابي، به ترميم و اصلاح مراحل قبلي الگو اقدام کند.

الگوي عمومي تدريس می تواند در طراحي، اجرا، ارزشيابي و اصلاح مراحل تدريس، مورد استفاده ي معلم قرار گيرد؛ زيرا اين الگو مي تواند در تمام سطوح آموزش و پرورش و در تمام دروس اجرا شود. به همين دليل، اين الگو « الگوي عمومي تدريس» ناميده مي شود (شعباني،1386).

بروس جويس و ديگران در كتاب «الگوهاي يادگيري ابزارهايي براي تدريس »، الگوهاي تدريس را در چهار خانواده تقسيم نموده اند. معيار اصلي در انتخاب الگوها در هريك از خانواده ها قابليت كاربرد گسترده ي آنها در موقعيت هاي آموزشي بوده است. اين الگوها انطباق پذير هستند؛ يعني مي توان آنها را به تناسب سبك هاي يادگيري دانش آموزان و مواد درسي آنها تنظيم نمود. استفاده از الگوها محدود به زمان يا دوره خاصي نيست؛ يعني اكثر آنها براي استفاده در سطوح ابتدايي، متوسطه وحتي دانشگاه مناسبند.

 اين چهار الگو به ترتيب زير مي باشند:

v    خانواده الگوهاي پردازش اطلاعات

v    خانواده الگوهاي اجتماعي : تدارك اجتماع يادگيري

v    خانواده الگوهاي شخصي (فردي)

v    خانواده الگوهاي  نظام هاي رفتاري

 

v     

2-26-2  خانواده الگوهاي پردازش اطلاعات : الگوهاي پردازش اطلاعات، گرايش فطري انسان براي درك و فهم جهان از طريق دستيابي به داده ها و سازماندهي آنها، درك مسائل و توليد راه حل قطعي براي آن، و ارائه مفاهيم و زمان مناسب براي انتقال آنها به ديگران را مورد تاكيد قرار مي دهد.

جدول(2- 1) خانواده الگوهاي پردازش اطلاعات

الگو

تدوین کننده اولیه (ثانویه)

هدف

تفکر اسقرایی

(طبقه بندی)

هیلداتابا

(بروس جویس)

پرورش مهارتها، طبقه بندی، ساخت و آزمون فرضیه ونیز چگونگی دستیابی به درک مفهومی از محتوای دروس.

 

فراگیری مفهوم

جروم برونر - فرد لای ثال

(بروس جویس)

یادگیری مفاهیم و مطالعه درباره ی راهبرد های دسیابی به مفاهیم و به کارگیری آنها، ساخت و آزمون فرضیه ها.

کاوش علمی

ژوزف شواب وبسیاری دیگر

فراگیری نظام پژوهش رشته های علمی، نحوه ی تولید و سازماندهی دانش.

آموزش کاوشگری

ریچارد سوکمان-

(هاوارد جونز)

استدلال علی و فهم چگونگی گردآوری اطلاعات، شناختن مفاهیم، ساخت و آزمون فرضیه ها.

 

رشد شناختی

ژان پیاژه- ایرونیگ سیگل

کانستنس کمی

ادموند سولیوان

 

تقویت تحول شناختی به طور عام و تنظیم آموزش به گونه ای که تسهیل کننده ی رشد شناختی باشد.

پیش سازمان دهنده

دیوید آزوبل

و بسیاری دیگر

به منظور رشد قابلیت جذب و سازماندهی اطلاعات طراحی شده است خصوصاً در یادگیری از طریق سخنرانی و مطالعه.

 

تقویت حافظه

مایکل پرسلی- جوال لوین

(وپژوهشگران همکار)

افزایش قدرت کسب اطلاعات، مفاهیم، نظامهای مفهومی و اعمال کنترل فراشناختی بر قابلیتهای پردازش اطلاعات.

 

 

2-26-3 خانواده الگوهاي اجتماعي :

تدارك اجتماع يادگيري: هنگامي كه باهم كار مي كنيم، نوعي انرژي جمعي توليد مي كنيم كه به آن «هم افزايي[1]» گفته مي شود. طراحي الگوهاي خانواده اجتماعي بدين منظور است كه استفاده ي بهينه از اين پديده با برپا كردن اجتماعات يادگيري فراهم شود.       

جدول(2- 2) خانواده الگوهاي اجتماعي

الگو

تدوین کننده اولیه(ثانویه)

هدف

 

کاوش گروهی

جان دیویی  - هربرت ثلن

اشلوموشاران- رشل هرتز- لازاروویتز

پرورش مهارت های مربوط به مشارکت در فرایند دموکراسی، تاکید هم زمان بر رشد اجتماعی، مهارت های علمی و درک وفهم شخصی قراردارد.

مطالعه  اجتماعی

بایرون ماسیلاس- بنجامین کاکس

حل مساله اجتماعی از طریق مطالعات علمی گروهی و استدلال منطقی

کاوش به شیوه محاکم قضایی

جیمزشیور

دائولد اولیور

تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به سیاستها، با استفاده از چهارچوب قضایی، گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل سئوالها و مواضع ارزشی و مطالعه ی عقايد شخصی

روش ازمایشگاهی

آزمایشگاه ملی - مهارت آموزی

(وبسیاری دیگر)

درک وفهم پویایی(دینامیزم)گروهی، رهبری و همچنین درک وفهم سبک های شخصی

ایفای نقش

فنی شفل

مطالعه ارزشها و نقش آنها در تعاملهای اجتماعی، درک وفهم شخصی از ارزشها و رفتار

وابستگی متقابل مثبت

دیوید جانسون- راجرز جانسون

الیزابت کوهن

پرورش راهبردهای معرف وابستگی متقابل در تعامل اجتماعی، درک وفهم رابطه خود- دیگران و هیجانها

مطالعه اجتماعی سازمان یافته

رابرت اسلی وین و همکاران

مطالعه علمی همراه با رشد فردی و اجتماعی، راهبردهای همکارانه در انجام مطالعات علمی

 

 2-26-4 خانواده الگوهاي شخصي (فردي) :

 اين الگوها با چشم اندازي نسبت به فرديت فرد آغاز   مي شود. اين الگوها سعي دارند به تعليم وتربيت سامان بخشد، به طوري كه به درك و فهم بهتر ما از خود، و پذيرش مسئوليت در قبال تعليم وتربيت(رشد) خود منتهي شود.        

جدول(2-3) خانواده الگوهاي شخصي(فردي)

الگو

تدوین کننده

هدف

تدریس غیر دستوری

کارل راجرز

ظرفیت سازی برای رشد فردی، خود- فهمی، استقلال و عزت نفس

آموزش آگاهی

فریتزپول

افزایش خود- فهمی، عزت نفس و مهارت کاویدن، رشد حساسیتهای میان فردی و همدلی

ملاقات کلاسی

ویلیام گلیسر

پرورش خود- فهمی و احساس و مسئولیت در قبال خود و دیگران

خودشکوفایی

آبراهام مزلو

پرورش درک شخصی و ظرفیت رشد(تحول)

نظام های مفهومی

دیوید هانت

دستیابی فزاینده به اشکال پیچیده و توام با انعطاف در پردازش اطلاعات ودرتعامل با دیگران

2-26-5 خانواده الگوهاي  نظام هاي رفتاري:

 راهنماي طراحي الگوهاي متعلق به اين خانواده، يك مبناي نظري مشترك است كه غالباً از آن با عنوان نظريه ي يادگيري اجتماعي ياد مي شود. اين مبناي نظري را با اسامي وعناوين ديگري همچون تغيير رفتار، رفتار درماني و سايبرنتيكز[2]نيز مي شناسند. موضع گيري اين الگوها درباره ي انسان چنين است كه اورا نظام ارتباطي «خود- تصحيح كننده[3]» اي مي پندارند كه در واكنش نسبت به اطلاعاتي كه حكايت از ميزان موفقيت او در انجام وظايف و تكاليفش دارد، رفتار خود را تغيير مي دهد.

الگوهاي متعلق به خانواده ي نظام هاي رفتاري كه متكي به كارهاي بي. اف.اسكينر . روانشناسان سايبرنتيكي، است در ميان چهار خانواده الگوهاي تدريس از گسترده ترين پشتوانه پژوهشي برخوردارند (بروس جويس و ديگران،1385ص51 الي 65) .

جدول(2-4) خانواده الگوهاي  نظام هاي رفتاري

الگو

تدوین کننده

هدف

یادگیری اجتماعی

آلبرت باندورا، کارل ثورمن، وس بکر

مدیریت رفتار، یادگیری الگوهای رفتاری تازه، کاهش رفتارهای معرف ترس مرضی و سایر رفتارهای مخرب، یادگیری خود- کنترلی.

یادگیری درحد تسلط

بنجامین بلوم- جیمز بلاک

یادگیری درحد تسلط مهرته های علمی و انواع محتوا.

یادگیری برنامه ای

بی.اف.اسکینر

یادگیری مهرتها، مفاهیم و اطلاعات مربوط به حقایق و واقعیت ها.

شبیه سازی

کارل اسمیت و مری فولتز اسمیت دهه ی 1960

یادگیری مهارتها و مفاهیم ئپیچیده در طیف گسترده ای از حوزه های مطالعاتی.

آموزش مستقیم

توماس گود، جر بروفی ، وس بکر ،زیگفرید انگلمن، کارل برایتر

یادگیری مهرتها و محتوای علمی در طیف گسترده ای از حوزه های مطالعاتی.

کاهش اضطراب

دیوید رین، ژوزف ولپ

جان مسترز

کنترل واکنشهای ناخوشایند. کاربرد در درمان و خود درمانی اجتناب و الگوهای مخرب پاسخ(واکنش).[1] -synergy

[2] - cybernetics

[3] - self-correcting[1] - performance assessment


آخرین مطالب